فهرست برترین شرکتهای کشتیرانی دنیا منتشر شد

براساس این لیست، شرکت کشتیرانی مرسک با دارا بودن ۵۸۳ فروند کشتی معادل ۳ میلیون و ۱۷ هزار و ۳۴۵ TEU (واحد شمارش کانتینر) در جایگاه برترین کشتیرانی دنیا قرار گرفته است. ۲۶۵ فروند از مجموع ۵۸۳ کشتی این شرکت از آن مرسک است و ۳۱۸ فروند کشتی مابقی در اجاره این شرکت قرار دارد.